All posts by Infertilityayurved

Home Articles posted by Infertilityayurved
Rainy illness and care to be taken for it

पावसाळ्यातील आजार व त्यासाठी घ्यावयाची काळजी

पावसाळ्यातील आजार  नुकताच पावसाळा सुरु झाला आहे. साहजिकच सर्वांना पावसात भिजायला आवडते. परंतु या सुखद अनुभवासो...
Read More
Home Remedies for Hair Loss

केस गळतीवरती घरगुती प्रभावी उपाय

रोज काही प्रमाणात केस गळणे हे सामान्य आहे,परंतु जेव्हा केस हे गुच्छांमध्ये गळणे सुरू होते, तेव्हा याचा अर्थ पोषक त...
Read More
Benefits massage the soles of the feet with a bronze plate

कास्याच्या थाळीने तळपायाचा मसाज का करावा?

आपल्याकडे आयुर्वेदावरील ग्रंथामध्ये “पादाभ्यंग” सांगितलेले आहे त्यात कास्याच्या वाटीने पायाला गायीचे तूप ...
Read More