Tag Archives: Piles remedies

Home Posts tagged "Piles remedies"

मूळव्याध वर घरगुती उपाय

मूळव्याध म्हणजे गुदाशय आणि गुदद्वाराजवळ असलेला / असलेले कोंब. हे कोंब गुदद्वाराच्या आत किंवा त्याच्या बाजूनेही अ...
Read More