Monthly Archives: December 2021

Home 2021 December

ओवा खाण्याचे फायदे

“ओवा” स्वयंपाकात उपयोग होणा-या मसाल्याला औषधी महत्व खुप असते.याचे योग्य उदाहरण म्हणचे ओवा.ओव्याचा वापर हजारो ...
Read More

आमसूलचे ( कोकम ) आरोग्यदायी फायदे

आपल्या जेवणात चवीसाठी आंबटपणा येण्यासाठीचे काम आमसूल करते.हे चिंचे ईतकेच महत्व असलेले औषध आहे.. म्हणून प्रत्येक ...
Read More

मूळव्याध वर घरगुती उपाय

मूळव्याध म्हणजे गुदाशय आणि गुदद्वाराजवळ असलेला / असलेले कोंब. हे कोंब गुदद्वाराच्या आत किंवा त्याच्या बाजूनेही अ...
Read More
Weight loss

वजन व पोटावरील चरबी कमी करण्यासाठी आवश्यक जीवनशैलीतील बदल

* संध्याकाळी लवकर सूर्यास्ताच्या आत किंवा निदान 7 PM पर्यंत जेवावे. (त्यासाठी सकाळी 8 च्या आत हलका नाश्ता -पेज,मउभात,स...
Read More